Výuka a výcvik - autoskolahumpolec.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Cílem výuky a výcviku v této autoškole je naučit uchazeče o řidičské oprávnění dobře zvládat vozidlo i v hustém silničním provozu. Nejde tedy jen o to získat řidičský průkaz, ale začlenit tyto nové řidiče mezi ty ostatní tak, aby se samostatně a bezpečně dokázali pohybovat po pozemních komunikacích, a aby svou jízdou nevytvářeli nebezpečné situace.

Výuka probíhá na učebně Dolní náměstí 34, výcvik na výcvikovém vozidle Renault Laguna.

Do kurzu na sk.B (osobní automobil) se mohou přihlásit uchazeči již před dovršením věku 18 let, a to nejdříve 18 měsíců před tímto datem. Ukončit kurz a následně skládat zkoušky z odborné způsobilosti je možno až po 18 narozeninách.

V základním výcviku sk.B musí žák absolvovat nejméně 28 hodin praktických jízd.

V této autoškole probíhá většinou výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu, což znamená podstatné snížení hodin teorie na učebně, 28 hodin praktických jízd zůstane zachováno.

Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou. Při výuce podle individuálního studijního plánu, musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Ve skupině může být maximálně 5 žáků.

Při zahájení výuky a výcviku je provozovatel autoškoly povinen vydat žadateli o řidičské oprávnění průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku. Žadatel o získání řidičského oprávnění musí mít při praktickém výcviku průkaz žadatele vždy u sebe.

Délka kurzu záleží na každém uchazeči individuálně. Rozhodující je samozřejmě věk 18 let a musí být odučena teorie a výcvik. Průměrná délka je přibližně dva měsíce. Je však jen na samotném žákovi, na jeho časových možnostech a jeho úvaze, jak dlouho bude výuku a výcvik vykonávat.

Cena se řídí dle aktuálního ceníku. Je možno platit v hotovosti nebo převodem na účet,
a to i ve splátkách. Výsledná částka musí být doplacena nejdéle při ukončení kurzu (např. při poslední jízdě). Takže je na Vás, zda si zaplatíte celou částku hned na začátku kurzu, při ukončení kurzu a nebo si budete platit např. po třech měsíčních splátkách. Je zde ale vždy zvýhodněna platba v hotovosti při zahájení kurzu.

Před závěrečnými zkouškami musí uchazeč zaplatit poplatek za zkoušky dle § 39 a) zák. 247/2000 Sb. Městskému úřadu, který činí 700 Kč za první zkoušky a pokud žák neuspěje, platí opravné zkoušky ve výši 100 Kč za test a 400 Kč za jízdu.
Poplatek je třeba uhradit na pokladně MÚ v úředních hodinách.

Na většině Městských úřadů lze poplatek zaplatit v den zkoušek, na MÚ v Humpolci to z byrokratických důvodů nelze!!!

Proto jsou zde platební údaje pro platbu převodem. Na zkoušky je pak nutné vytisknout a  přinést potvrzení o platbě.

Číslo účtu MÚ v Humpolci pro poplatek za zkoušky: 19-1421261/0100

Variabilní symbol: 9008000001

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky