nové značky - autoskolahumpolec.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

EMISNÍ ZÓNA
Zakazuje vjezd vozidlům, která nesplňují příslušnou emisní zónu.
Jednotlivé emisní zóny budou barevně označeny dle prováděcího předpisu např. jako v Německu - bez plakety - EURO 1, zákaz vjezdu do zón, červená - EURO 2, žlutá - EURO 3, zelená - EURO 4 - auta s nejnižším obsahem emisí a EURO 5 zatím není barevně odlišeno
ZVĚŘ
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.
Na značce může být použit i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.
Nábřeží
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI
Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení. (pozor na změnu - na silnicích pro motorová vozidla max 110 km/hod)
OKRUH
Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.
Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení.ZMĚNA SMĚRU OKRUHU se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.
DÁLNICE
Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu4), jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.
Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
KŘIŽOVATKA S VEDLEJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACÍ
Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno jen levé    nebo pravé    připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.
Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky