autoskolahumpolec.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výuka a výcvik sk.B, B+E, B96
Školení řidičů
referentských vozidel
Kondiční jízdy
Vrácení řidičského oprávnění po vybodování apod.
Dárkové poukazy na kondiční jízdy nebo na výuku a výcvik
I v současné době u nás můžete získat

řidičský průkaz sk.B za velmi krátkou dobu!

Možnost sjednání úvěru na financování kurzu přímo v této autoškoleAutoškola se přesunula do lepších prostor o 150 metrů níže.

Jsme stále na Dolním náměstí v Humpolci

na adrese: Dolní náměstí 34, Humpolec


Žák (nebo rodič) musí sám rozhodnout, jak kvalitní výcvik chce absolvovat. Při této volbě by čkověk měl myslet na to, že to co se naučí v autoškole, je dovednost do konce života! Provoz vozidel je čím dál větší a složitější, aut a dopravních nehod stále přibývá a rozhodně už dnes žáčkovi nestačí "pokrácený" výcvik za nižší cenu.  Nesnažte se proto šetřit peníze na tom nejcenějším co máte - na svém životě a zdravíi!

Nebudou Vás zde učit jezdit žádní externí učitelé nebo důchodci, ale jenom a pouze profesionální učitelé.

 Zde si můžete vyplnit přihlášku on-line,

nebo stáhnout přihlášku a  zdravotní posudek.
Žáci této autoškoly zde mají zdarma přístup ke všem učebním postupům a metodám pro výcvik v řízení vozidlaRenault Laguna

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM !!
Není jedno, v jakém vozidle se budete učit jezdit. Jen za rok 2019 bylo na našich silnicích evidováno celkem 107572 dopravních nehod, což je v průměru 295 nehod denně (a přitom je povinnost ohlásit nehodu až nad škodu 100 000 Kč na vozidle nebo nákladu). Při těchto nehodách bylo v roce 2019 usmrceno 547 osob, čili v průměru 1,5 osoby denně, těžce zraněno 2110 osob a lehkých zranění bylo v tomto roce celkem 23935 (65,5 osoby každý den). Bohužel tyto nehody se nevyhýbají ani vozidlům autoškol při cvičných jízdách.

Vozidlo, které budete řídit při výuce, je konstruováno pro maximální bezpečnost posádky. Samozřejmostí jsou nejen čelní airbagy, ale i boční airbagy (chránící hrudník a pánev) a dále i hlavové airbagy. To vše i na zadních sedadlech. Tento systém je doplněn předpínači bezpečnostních pásů, břišními předpínači a omezovači tlaku pásu na hrudník. Čelní airbagy mají navíc dva stupně nafouknutí podle intenzity nárazu. Ve výbavě nechybí ani elektronický stabilizační systém ESP s protiskluzovým  systémem ASR a asistenčním systémem brzd ABS a EBV a například i automatické zapnutí  výstražného světelného zařízení (všech směrovek) při prudkém brždění.

Pro vysoký komfort při jízdě je vozidlo vybaveno např. automatickou dvouzónovou klimatizací, oddělenou pro řidiče a spolujezdce, elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zrcátky, dešťovým senzorem předního i zadního skla (jestliže začne pršet nebo třeba padat sníh, stěrače se zapnou automaticky), poloautomatickou parkovací brzdou (sama se při rozjezdu odbrzdí a při vypnutí motoru zabrzdí), posilovačem řízení s proměnlivým účinkem, tempomatem a omezovačem rychlosti, pylovým filtrem atd. Jelikož je vozidlo maximálně odhlučněno, je na přístrojové desce ukazatel řadící páky, který informuje řidiče o tom, zda má přeřadit na vyšší nebo naopak nižší rychlostní stupeň s ohledem na jízdní podmínky. Samozřejmostí je výškově a hloubkově nastavitelný volant, výškově nastavitelné přední sedačky s bederní opěrkou a třeba i možnost spojení mobilního telefonu přes bluetooth s audiosystémem vozidla.

Na bezpečnost žáků je v této autoškole kladen veliký důraz a cílem je naučit budoucí řidiče opravdu umět jezdit a řídit moderní vozidla a ne jenom získat řidičský průkaz.

Dle zákona 247/2000 Sb. žák musí absolvovat minimálně 28 hodin jízd!
Autoškola je povinna vydat žadateli průkaz a průběžně do něho jízdy zapisovat.

Cílem výuky a výcviku v této autoškole je naučit uchazeče o řidičské oprávnění dobře zvládat vozidlo i v hustém silničním provozu. Nejde tedy jen o to získat řidičský průkaz, ale začlenit tyto nové řidiče mezi ty ostatní tak, aby se samostatně a bezpečně dokázali pohybovat po pozemních komunikacích, aby svou jízdou nevytvářeli nebezpečné situace.Novinky, změny a zajímavosti v silniční dopravě


Reportáž ČT - Těžký život učitelů autoškol v hlavních zprávách ČT
Nebezpečné situace v Humpolci a okolí natočené při výcviku shlédlo několik tisíc diváků na sociálních sítích a zaujaly reportéry ČT.
Reportáž ČT -Jaký řidičský průkaz na traktor do 3,5 tuny? Evropská unie nám zakázala řídit traktor do 3,5 t. na řidičský průkaz sk.B.                                    
Spoustu let jsem ve své autoškole učil, že se na řidičské oprávnění sk. B (osobní automobil) může řídit i traktor do 3.5 tuny. Podle našeho zákona to tak skutečně lze, ovšem podle směrnice EU vydané už v roce 2013 je to zakázané. Naši zákonodárci to ale zapomněli zapracovat do našeho zákona. Při dotazu na policii ČR jsem dostal odpověď, že se to bude pokutovat, protože to v EU nelze a to pokutou 25 000 - 50 000 Kč, čtyřmi body a zákazem řízení na 1 - 2 roky. Řidiči tedy mohou dostat takto vysokou pokutu za to, že dodrží náš zákon !!!Těžký život učitelů autoškol, musí dávat pozor na žáky i na ostatní řidiče. Video natočené přímo při výcviku žáků v této autoškole v Humpolci a okolí.
   Jak jezdí "profíci" za volantem nákladních vozidel. Video natočené přímo při výcviku žáků v této autoškole v Humpolci a okolí.
Od 25.4.2016 platí nová vyhláška č. 133/2016 Sb. - policie zadrží osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) za nebezpečnou závadu na vozidle. Vrátit osvědčení o registraci lze pouze po úspěšném absolvování nové technické prohlídky. Vyhláška stanoví tyto nebezpečné závady.
Zadržení osvědčení o registraci vozidla
(1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je
a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,
b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,
c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,
d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,
e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,
f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,
g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,
h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,
i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,
j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,
k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,
l) zjevné deformace nebo praskliny kol,
m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.


  Od 21.3.2016 novelizace vyhlášky č. 294/2015 Sb. Nové dopravní značky. Zóna pro cyklisty - Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně. Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.  V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3. Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy,jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1. V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.Od 21.3.2016 novelizace vyhlášky č. 294/2015 Sb. Nové dopravní značky. Osoby na osobních přepravnících  - Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často  pohybují   nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky. Zákaz vjezdu osobních přepravníků -   Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním  přepravníku. Vedení osbního přepravníku chodcem je povoleno.
 
                              
Od 20.2.2016 novela zákona 361/2000 Sb. - Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Od 20.2.2016 novela zákona 247/2000 Sb. - nově se zavádí to, že pokud při závěrečných zkouškách žák neprospěje z testů nemůže pokračovat ve zkouškách z praktické jízdy - Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm „prospěl“.

Od 20.2.2016 novela zákona 361/2000 Sb. - policista může zadržet osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) pokud je vozidlo ve špatném technickém stavu a odešle ho na odbor dopravy v místě bydliště řidiče nebo provozovatele vozidla. Zpět ho lze získat na odboru dopravy po odstranění závad a předání protokolu o úspěšné technické prohlídce na STK. - Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad.

Vždy jsem svým žákům na učebnách vysvětloval, že tato dopravní značka - Zákaz vjezdu nákladních automobilů - platí pro nákladní automobily nad celkovou hmotnost 3,5 tuny. Od 1.1.2016 už to ale neplatí!!! Dle nové vyhlášky č.294/2015 Sb. Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.


Od 1.1.2016 se už neplatí poplatek (dálniční známka ani mýtné) za užití silnice pro motorová vozidla pokud to není přímo stanoveno dodatkovou tabulkou. Kromě toho se snížila max. rychlost na těchto silnicích ze 130 km/hod na 110 km/hod.

Od 1.11.2015 velká změna v provádění závěrečných zkoušek
Zkušební komisař musí psát záznam o zkoušce z praktické jízdy a písemně vyhodnotit všechny důležité úkony - více zde

Od 31.12.2015 změna na silnicích pro motorová vozidla max. rychlost 110 km/hod.
Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1;  na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km/hod a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Od 1.1.2016 začne platit nová vyhláška 294/2015 Sb., která nahrazuje vyhl. 30/2001 Sb. - dopravní značky

Přívěsy
Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Němec
				
				Jaroslav - autoškola - netkatalog.czAutoškoly, autoškola - netkatalog.cz
počítadlo.abz.cz 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky